Algemene Voorwaarden – m-style Kapsalon

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere klant bij m-style kapsalon.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties binden niet.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Annuleren

 • De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren.
 • Bij annulering binnen 24 uur kan de kapper aan de klant kosten in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

 • De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
 • De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
 • Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan de kapper.
 • De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.
 • Ten alle tijden is het het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.
 • De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.